Oudervereniging

De Ouder Vereniging is een organisatie binnen de school, bestaande uit enthousiaste ouders die graag een steentje bijdragen aan een leuke schooltijd voor de kinderen van de Regenboog.
Leden van de Ouder Vereniging hebben stemrecht en kunnen naar interesse lid worden van het bestuur.
Er zijn statuten vastgelegd en de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 
De O.V. is samen met leerkrachten verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten.
Deze activiteiten worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage die elk jaar aan het begin van het schooljaar vastgesteld wordt.
Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: het Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Pasen, het schoolreisje en de Koningsspelen.
 
De activiteiten van de oudervereniging voor het schooljaar 2022-2023 zijn:
  • Schoolfotograaf
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Carnaval
  • Pasen
  • Koningsspelen
  • Schoolreis
  • Wandelvierdaagse

Per schooljaar zijn er 6 vergaderingen. 
De data van deze vergaderingen worden aan het begin van het schooljaar - in overleg - vastgelegd. 
Bij de vergadering is minimaal één leerkracht uit het team aanwezig. 
We bespreken actuele zaken, evenutele post en aankomende activiteiten, we evalueren activiteiten die zijn geweest.
Ook de ideeënbus van leerlingen en "De club van 50" komen regelmatig aan bod.
Ieder jaar verschijnt er een jaarverslag. 
 
Alle ouders zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen en mee te denken
 
Voor ieder die nieuwsgierig is geworden of zelfs interesse heeft om bij de Oudervereniging te komen; kom een keer naar een vergadering en kijk of het ook iets voor jou is!
Voor vragen kun je terecht bij:
 

Bezetting:

 
Voorzitter
Sheley Peijnenborg
sheleypeijnenborg@hotmail.com 
 
Secretaris
Annemieke Goossens
annemieke.goossens@ziggo.nl 
                   
Penningmeester
Bart Kockelkoren
kockelkoren.bart@gmail.com                                  
 
Leden
Aniek Schilders
Anne Hoogendoorn
Anouk Schelstraete
Esther Esselink
Helga Derix
Kim de Brouwer
Laura van Erven
Ria van Seeters