COÖPERATIEF WERKEN

Coöperatief leren

Structureel Coöperatief Leren is tegemoet komen aan natuurlijke behoefte van
kinderen: Praten & doen, actief en betrokken.
De Regenboog zet daar actief op in.
 
Waarom coöperatief leren?
 • Leerlingen leren samenwerken
 • Leerlingen houden rekening met verschillen tussen leerlingen
 • Leerlingen leren elkaar respecteren
 • Leerlingen leren vooral actief leren met elkaar d.m.v werkvormen

Samenwerkend leren of groepswerk?
Groepswerk is niet hetzelfde als Structureel Coöperatief leren.
Bij Structureel Coöperatief Leren, in tegenstelling tot groepswerk, zien we
de volgende kenmerken: de leerkracht regelt hoe de kinderen overleggen in
plaats van dat ze overleggen. Het samenwerken heeft tot doel dat kinderen leren!
 
Structureel Coöperatief Leren kent 4 belangrijke kenmerken:
 • Gelijke Deelname
 • Individuele aanspreekbaarheid
 • Positieve wederzijdse afhankelijkheid
 • Simultane actie
 
Hoe pakken we dat aan?
 • Met wie is er samenwerking?
  • Soms in de gehele groep
  • Soms in teams van vier leerlingen
  • Soms in tweetallen
 • Wanneer samenwerken?
  • Soms één keer per dag
  • Soms enkele malen per dag
  • Soms enkele malen per week
 
Een kleine 100 structuren, verdeeld over 6 domeinen
 • Klasbouwers
 • TeamBouwers
 • Communicatievaardigheden
 • Informatie-uitwisseling
 • Denkvaardigheden
 • Communicatievaardigheden
We hanteren afspraken over:
 • Tafelteams, groepjes van vier leerlingen genummerde plaatsen
 • StilteTeken, om acties te onderbreken
 • Stemvolumes, BinnenStem, Fluisterstem
 • Wie begint? Beurtwissel