Handelingsgericht werken

De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal.
We willen kinderen goed leren kennen zodat wij weten wat een kind nodig heeft om de doelen die wij ons gesteld hebben te bereiken. Het ene kind wil graag samen werken, het andere kind pluist het graag zelf uit. Sommige kinderen moeten iets zien voor ze het onthouden, anderen willen het horen. Daar willen we zoveel mogelijk op afstemmen.

We werken planmatig en doelgericht
Keken we voorheen meer naar wat een kind niet gehaald had of wat het nog niet kon, kijken we nu meer naar wat het kind aan het eind van een periode moeten kunnen en wat we moeten aanbieden om het kind dat doel te laten halen.

Groepsplan
Het groepsplan bevat richtlijnen voor het onderwijs aan alle leerlingen van de groep. De richtlijnen gaan over de leerstof, maar ook over de pedagogische aspecten van het onderwijs.

Goede instructie en begeleiding
Kinderen krijgen zoveel instructie als nodig is en kunnen zelf aan het werk op het moment dat het kan. 
Aanpak 3: kinderen krijgen compacte instructie en uitdagende/verrijkende opdrachten
Aanpak 2: kinderen krijgen uitgebreidere instructie en verwerken de basisstof.
Aanpak 1: kinderen krijgen verlengde instructie en worden intensiever begeleid bij de verwerking.

Constructieve samenwerking
School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Wij zien ouders als partners. Ouders zijn welkom op school, want we hebben een gemeenschappelijk belang: het kind. Daarom al in september met elkaar in gesprek, om de informatie die ouders ons geven over de kinderen te gebruiken om beter af te stemmen.