De schooltijden

Regeling school - en vakantietijden

 

Schooltijden

Onze schooltijden voor de groepen 1 tot en met 8 zijn als volgt
Maandag 08:30u - 15:00u
Dinsdag 08:30u - 15:00u
Woensdag 08:30u - 12:15u
Donderdag 08:30u - 15:00u
Vrijdag 08:30u - 12:15u
 

Pauze

De kinderen blijven maandag, dinsdag en donderdag met de leerkrachten allemaal over op school. 
De kinderen hebben iedere ochtend 15 minuten speelkwartier.
Tussen de middag spelen alle kinderen 30 minuten buiten.
 

Vakanties, vrije dagen en overige belangrijke data

 

Vakantierooster

 
Herfstvakantie ma 16 oktober 2022 t/m vr 20 oktober 2023
Kerstvakantie ma 25 december 2023 t/m vr 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie ma 12 februari 2024 t/m vr 16 februari 2024
Meivakantie ma 22 april 2024 t/m vr 3 mei 2024
Zomervakantie Ma 8 juli 2024 t/m vr 18 augustus 2024
 

Studiemomenten voor het team / roostervrij voor de kinderen

Studiedag Donderdag 5 oktober 2023
Studiedag Dinsdag 31 oktober 2023
Studiedag Woensdag 6 december 2023
Studiedag Maandag 5 februari 2024
Tweede Paasdag Maandag 1 april 2024
Hemelvaart en vrije dag  Donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag Maandag 20 mei 2024
Studiedag Maandag 10 juni 2024
 

Wij verzoeken u dringend met deze data rekening te houden bij de planning van uw vakanties.
Wij moeten ons houden aan de richtlijnen volgens de leerplicht. (zie schoolgids) we kunnen niet 'zomaar' verlof geven buiten deze data.
Voor verlofaanvragen kunt u gebruik maken van een verlofformulier. (ook op school verkrijgbaar)