KANJERTRAINING

Kanjertraining

De Regenboog is een Kanjerschool en hanteert een lessenserie
(kanjertraining) die zich richt op de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen.
Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag
en dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens,
voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een
goede manier op te lossen.

Pijlers waarop de kanjertraining is gebaseerd
 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand is slachtoffer
 • We lachen elkaar niet uit
 • We zijn eerlijk zonder te kwetsen

De Kanjermethode heeft de volgende doelen
 • De leerkracht wordt gerespecteerd
 • Pestproblemen worden hanteerbaar en lossen zich op
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelf vertrouwen

De Kanjertypetjes
De Kanjermethode werkt binnen verhalen en oefeningen (rollenspelen) aan
de hand van 4 typetjes die een bepaalde vorm van gedrag symboliseren.
In de groepen worden deze typetjes gevisualiseerd door gekleurde petjes, namelijk:
 • Wit staat voor de tijger (kanjer gedrag)
 • Geel staat voor het konijn (stil of bang gedrag)
 • Rood staat voor de aap (uitslovend gedrag)
 • Zwart staat voor de vogel (pestgedrag)

Bij de kanjertraining gaat het om 2 dingen
Ten eerste dat leerlingen leren herkennen welk gedrag getoond wordt en ten tweede
dat kinderen leren dat je jezelf op verschillende manieren kunt gedragen.
Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hun verschillende manieren van reageren aan te bieden.
Daarnaast gaat het ook om een stuk groepsvorming. In een groep en op een school
waar je elkaar kent en het veilig is, zal vervelend (pest)gedrag een stuk minder voorkomen.
Het doel van de kanjertraining is niet om van alle kinderen hele brave kinderen te maken,
maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze
wel en niet prettig vinden.

Andere materialen die we er naast gebruiken zijn:
 • Voor de onderbouw is "Een doos vol gevoelens" in huis.
 • Voor de midden- en bovenbouw is er "Een huis vol gevoelens".
 • "Het Babbelspel" voor een groepje van 4 tot 6 kinderen en het Kinderkwaliteiten-spel.
Nieuwsgierig?
Kijk dan op: www.kanjertraining.nl