ONDERSTEUNINGSPROFIEL

Ondersteuningprofiel De Regenboog

Wat kan onze school aan extra ondersteuning bieden.

We zijn een smalle ondersteuningsschool.
We willen er in principe zijn voor alle leerlingen in het dorp of de wijk. Daartoe worden de nodige aanpassingen in de pedagogiek en de didactiek toegepast.  (Zie hieronder de concrete uitwerking hiervan.)  Wanneer de onderwijsbehoeften van leerlingen complexer worden, zijn ze echter beter af op een speciale school, waar meer specialistische hulp kan worden gegeven. Het resultaat is dat we voor ongeveer een kwart tot de helft van alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften(25-50 procent) passende onderwijsondersteuning kunnen bieden.
Concrete uitwerking
            

*Handen in de klas.
Naast de vaste leerkracht(en) van de groep, hebben wij op school een extra leerkracht die per week ruim vier uur op school aanwezig is om individuele kinderen of kleine groepjes extra zorg of begeleiding te geven.
Verder zijn er in diverse groepen stagiaires en mogelijk ook leerkrachten in opleiding.
De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het uitvoeren van hun werk.
         

   *De onderwijsmaterialen.
Naast de materialen die we gebruiken om les te geven, zijn er op onze school ook materialen voor kinderen met speciale behoeften.
Kinderen met Dyslexie maken op vastgelegde momenten gebruik van het computerprogramma Kurzweil. Hiermee kunnen we voorkomen dat deze kinderen zich minder goed ontwikkelen omdat het moeilijk voor ze is om veel of snel te lezen.
Voor kinderen die een voorsprong hebben of hoogbegaafd zijn hebben wij Levelwerk en Breinkwekers. Daarmee kunnen wij deze kinderen uitdagende lessen en opdrachten geven.
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen op een goede manier kunnen samenwerken. Daarvoor  gebruiken wij de materialen van Structureel Coöperatief Leren.
Wij zijn een Kanjerschool, wat betekent dat wij in alle groepen aan alle kinderen  lessen geven in sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er op school een aantal materialen waarmee we kinderen nog iets extra's kunnen bieden, als het gewone aanbod niet volstaat.
Voor kinderen met lichamelijke belemmeringen hebben wij op school een beperkt aantal aangepast meubilair, schrijfmateriaal en wiebelkussens voor beweeglijke kinderen.
            

* Ruimtelijke omgeving.
De Regenboog ligt in een groene veilige omgeving met veel speelgelegenheid rondom de school. Vlakbij de school ligt Kinderdagverblijf Dikkie Dik en sporthal De Haspel. De groepen 3 t/m 8 gymmen in De Haspel. Voor de kleuters hebben wij een eigen speelzaaltje.
We hebben een apart handenarbeidlokaal en een grote aula.
Het schoolgebouw is gelijkvloers en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Een invalide toilet is aanwezig. Twee lege lokalen kunnen eventueel gebruikt worden voor therapie of rusten. Er is op school geen geschikte  time-out ruimte.
 
            *Expertise
Het team van De Regenboog kan binnen de groep naast het basisaanbod ook  lesgeven aan kinderen met een voorsprong en aan kinderen die meer uitleg en tijd nodig hebben om de leerstof te begrijpen.
Het team heeft ook veel ervaring op het gebied van gedrag. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te mogen geven.
De teamleden hebben de laatste jaren in hun groep gewerkt met kinderen met ADHD en ADD, Dyslexie en Autisme Spectrum Stoornissen.
De directeur en de intern begeleider zijn goed bekend met de voorzieningen die er zijn rond de school en in de regio.
           

 *De samenwerking met andere instanties
Elke zes weken vindt er een zorgoverleg plaats. Daarbij zijn GGD, maatschappelijk werk, directeur, de leerkracht en de intern begeleider aanwezig. In dit overleg wordt onder andere  gekeken of kinderen in aanmerking komen voor hulpverlening of een extra training door een externe instantie.