Brabants Veiligheidslabel

Brabants Veiligheidslabel

 

Elke ouder wil dat zijn/haar kind zo veilig mogelijk aan het verkeer kan deelnemen. Wij vinden het daarom belangrijk dat uw kind van jongs af aan een veilig verkeersgedrag aanleert. De commissie BVL biedt scholen de helpende hand om structureel en op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven.

Op 19-3-2015 heeft de school haar eerste vignet behaald.

Om de kwaliteit van het BVL-vignet te waarborgen legt de school verantwoording af via een digitale self-audit en de subsidie-verantwoording aan de gemeente / provincie aan de hand van criteria in

vijf hoofdcategorieën:

- schoolorganisatie

- verkeerslessen in alle groepen

- praktijkprojecten voor elke groep

- verkeersveilige schoolomgeving/school -thuisroute

- communicatie met en betrokkenheid van ouders

Meer informatie over BVL vindt u op www.bvlbrabant.nl