nieuwsbrief 4

nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4                                             8 oktober 2021
Betreft: schoolreisje, inloop ochtenden, vrijwillige ouderbijdrage en club van 50
 
Belangrijke data  

 • Woensdag 13 oktober mini pup toernooi voor groep 1 t/m 4 
 • Vrijdag 22 oktober 12.00 uur kinderboekenmarkt de Regenboog
 • Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober herfstvakantie
 
Schoolreisje
Wat hebben de kinderen genoten van het schoolreisje. Rond 10 uur met z’n allen in drie bussen naar de Efteling. Daar hebben de kinderen met de hulpouders en leerkrachten een gezellige dag beleefd. Iedereen was ook op tijd weer bij de bus.
 
We willen duidelijkheid geven rond het vragen van hulpouders bij activiteiten zoals bv het schoolreisje. Doordat het schoolreisje al snel in het schooljaar plaats vond moest er aan het einde van het schooljaar en zelfs in de vakantie nog dingen geregeld worden. Niet voor alle ouders was duidelijk in welke volgorde ouders gevraagd zijn.
De ouders die in de MR, GMR of OV zitten krijgen voortaan als eerste een uitnodiging. Mochten we dan nog ouders nodig hebben, kijken we richting klassenouders en/of luizenouders of ouders die met veel andere activiteiten hebben meegeholpen. Natuurlijk kunnen we niet iedereen mee nemen en hierbij wordt gekeken hoe we dit het beste kunnen doen. Dit is altijd in overleg met de werkgroep.
De ene keer hebben we bij een schoolreisje meer ouders nodig dan de andere keer. Als we een beperkt aantal ouders meenemen dan gaat niet heel deze volgorde afgewerkt worden.
 
Inloop ochtend  
Tijdens de coronaperiode zijn er maatregelen getroffen waarbij ouders de kinderen bij het schoolplein afzetten. In deze periode hebben we een verschil ervaren; er is meer rust bij de binnenkomst en we zien een grote zelfstandigheid bij de kinderen. Graag willen we dit behouden.  
 
Wij willen jullie, als ouders, wel graag blijven zien en de mogelijkheid geven om een aantal keer gedurende het schooljaar in de school en klas te komen kijken.  
Met het team hebben we besloten om jullie 5 keer per schooljaar welkom te heten om ‘s ochtends mee te kijken in de klas van 8:30 – 9:00 uur. Dit zal op wisselende dagen plaatsvinden, zodat jullie allemaal de mogelijkheid hebben om te komen kijken. De inhoud van dit moment zal wisselend worden vormgegeven door het team. Als team vinden wij het belangrijk dat jullie je welkom voelen binnen de school en een beeld hebben van de klas waarin jullie kind zit. Mocht er persoonlijk contact met de leerkracht gewenst zijn, dan kunnen jullie contact opnemen na schooltijd op het schoolplein of via de mail om een afspraak te maken.   
 
Na de inloop staat er in de aula koffie en thee klaar zodat jullie onderling ook contact kunnen hebben. Hierbij kunnen jullie eventueel nieuwe ouders ontmoeten of gezellig even bijkletsen.  
 
Wanneer kinderen vier jaar worden mogen ouders tijdens het eerste wenmoment mee de school in, zodat zij weten waar het klaslokaal van hun kind is. Na zes weken vindt er een gesprek plaats en kan het kind de klas uitgebreid laten zien.  
 
De veranderingen zijn als volgt: 
 • Vanaf 11 oktober mogen alle kinderen weer via de gebruikelijke ingangen naar binnen. De kinderen mogen zelf door de school lopen naar hun eigen lokaal.  De ingang bij de moestuin zal weer worden gesloten
   
 • Vanaf 11 oktober mogen jullie weer afscheid nemen van je kind op het schoolplein.  
   
 • Wanneer een kind een afspraak heeft onder schooltijd kun je bij de hoofdingang aanbellen en via deze ingang naar binnen en uw kind ophalen bij de leerkracht. 
   
 • Data wanneer de inloopochtenden zijn volgen nog
 
 
Bericht van de oudervereniging rondom ouderbijdrage
Beste ouders/ verzorgers,
 
Het schooljaar is weer begonnen, dus gaat er weer van alles georganiseerd worden. Samen met teamleden en hulpouders gaan wij diverse activiteiten en festiviteiten organiseren. 
 
Om al deze activiteiten en festiviteiten te kunnen bekostigen wordt er aan de ouders/verzorgers een jaarlijkse bijdrage gevraagd. Voor het huidige schooljaar 2021-2022 bedraagt deze bijdrage € 40,00 per kind.

In Nederland is wettelijk vastgesteld dat ouders geen lesgeld hoeven te betalen voor hun kind dat naar de basisschool gaat of naar een school voor speciaal onderwijs. Die kosten neemt de Rijksoverheid voor haar rekening.
 
Derhalve kan ook de ouderbijdrage voor activiteiten niet verplicht gesteld worden. Echter zonder deze vrijwillige bijdrage is het niet mogelijk om activiteiten te organiseren, die voor uw kind de basisschoolperiode extra leuk of leerzaam maken.
 
Bij de keuze van een basisschool, kijkt u als ouder ook naar de activiteiten die de school organiseert rondom thema's als Kerst, Sinterklaas, carnaval of Pasen.
Maar ook activiteiten zoals de koningsspelen, schooltoernooien, de afsluiting van het schooljaar en de schoolreis zijn belangrijk.
Al deze activiteiten worden gefinancierd vanuit uw vrijwillige bijdrage. Uw bijdrage is daarom hard nodig!
 
Wij vragen u daarom vriendelijk dit bedrag (€ 40) voor 1 Februari 2022 over te maken op Girorekening. NL10 INGB 0007 2601 93 t.n.v. Oudervereniging Basisschool De Regenboog, Grobbendonckpark 43, 5051 KR te Goirle. o.v.v. naam kind en groep 
 
Mocht u bezwaar hebben tegen deze vrijwillige bijdrage of zijn er omstandigheden waardoor betaling voor u een probleem is, neemt u dan contact op met de directeur.
 
Mocht u het als ouder leuk vinden om mee te helpen met de organisatie van de activiteiten.
Dan bent u van harte welkom op één van onze vergaderingen, deze vinden plaats op de volgende data;
 • 4 November
 • 13 Januari
 • 10 Maart
 • 9 Juni
Voor meer informatie over deelname aan de oudervereniging kunt u contact opnemen met onze voorzitter.
 
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging Basisschool De Regenboog
Voorzitter; Sheley Welvaarts  0646218312
 
 
Basisschool de Regenboog: Club van 50
Binnen de Oudervereniging bestaat sinds enkele jaren de Club van 50, als vorm van sponsoring van onze school.
 
Je kunt deel uitmaken van de club van 50 door een jaarlijkse bijdrage van €50,-. Dit kan als bedrijf of als persoon. Deze financiële bijdrage komt in een aparte pot van de oudervereniging en zal worden gebruikt voor uitgaven aan school ten behoeve van de leerlingen(denk aan de speelplaats of nieuwe leesboeken voor in de klas), maar ook voor incidentele uitgaven vanuit de oudervereniging (bijvoorbeeld nieuwe shirts voor activiteiten/carnavalscapes). Het is zeker niet de bedoeling dat we afhankelijk worden van deze bijdragen maar dat het wordt gezien als een welkome aanvulling van de budgetten die er nu zijn.
 
Afgelopen jaar is er buitenspeelgoed van gekocht en worden er nog bekers en bordjes van gekocht per kind zodat er geen wegwerp plastic meer wordt gebruikt bij de vele activiteiten. Dit zal op de langere termijn voordeliger en duurzamer zijn.
 
In de gang hangt een bord met de namen van de sponsoren van de club van 50 als u dit wenst. Eventueel met bedrijfslogo.
 
Heeft u interesse in deelname aan deze club van 50?
Graag wil ik jullie vragen om dan €50,- over te maken op NL10 INGB 0007260193 o.v.v. de club van 50 en uw naam.
Daarnaast ontvang ik graag een e-mail met uw gegevens en indien gewenst een bedrijfslogo.
U kunt deze sturen naar kim_schapendonk@hotmail.com
 
Mocht u vragen hebben dan verneem ik dit graag.
 
Met vriendelijke groet,
Kim de Brouwer
De club van 50, ov bs de Regenboog