Regeling school - en vakantietijden

Onze schooltijden voor de groepen 1 tot en met 8 zijn als volgt:
maandag:                         08:45 – 12:15             13:15 – 15:30
dinsdag:                            08:45 – 12:15             13:15 – 15:30
woensdag:                        08:45 - 12:30              -
donderdag:                       08:45 – 12:15             13:15 – 15:30
vrijdag:                              08:45 – 12:30             -
      
Pauze
Tijdens de ochtend van 10:30 uur tot 10:45 uur.

Vakanties, vrije dagen en overige data.  

Vakantierooster
Herfstvakantie: 16-10-2017—20-10-2017
Kerstvakantie: 25-12-2017—05-01-2018
Carnavalsvakantie: 12-02-2018—16-02-2018
2e Paasdag: 02-04-2018
Meivakantie: 23-04-2018—04-05-2018

Hemelvaart:

10-05-2018—11-05-2018

2e Pinksterdag:

21-05-2018
Zomervakantie:
09-07-2018—17-08-2018
 
Studiemomenten voor het team / roostervrij voor de kinderen:
Woensdag 11 oktober 2017
Dinsdag 7 november 2017
Woensdag 6 december 2017
Vrijdag 18 mei 2018
Vrijdag 8 juni 2018
 
Roosterwijzigingen
Kerstviering: donderdag 21 december 2017
De kinderen zijn van 13.15 uur tot 15.30 uur vrij. Ze worden van 17.00 uur tot 19.00 uur op school verwacht.
 
Open dag
 
Informatie- en ouderavonden:
Maandag18 september: algemene informatieavond
Maandag 25 t/m 29 september: kennismakingsgesprekken
Donderdag 3 oktober: informatieavond voortgezet onderwijs (groep 8)
Maandag 27 november t/m 1 december: adviesgesprekken (groep 8)
Maandag27 november en vrijdag 1 december: portfoliogesprekken (groep 1 t/m 7)
Dinsdag 6 maart en donderdag 8 maart: rapportgesprekken (groep 1 t/m 7)

 

Wij verzoeken u dringend met deze data rekening te houden bij de planning van uw vakanties. Wij moeten ons houden aan de richtlijnen volgens de leerplicht. ( zie schoolgids) we kunnen niet ‘zomaar’ verlof geven buiten deze data. Voor verlofaanvragen kunt u gebruik maken van een verlofformulier.    ( ook op school verkrijgbaar)