Aanmelden

Aanmeldformulier van basisschool De Regenboog.Via de volgende link kunt u een voorlopige aanmelding digitaal regelen:
Voorlopige aanmelding.  Wij verwelkomen u daarna nog graag een keer op onze
school voor een nadere kennismaking en een definitieve aanmelding.

Een papieren versie van het aanmeldformulier is uiteraard op school verkrijgbaar.