Waterpokken in de onderbouw

Waterpokken in de onderbouw

Beste ouders / verzorgers,
In de onderbouw is er een leerling met waterpokken.
De meeste mensen in Nederland hebben ooit waterpokken gehad. Wanneer dit niet het geval is bij een zwangere vrouw, dan kan zij ernstige complicaties krijgen bij besmetting met het virus. 
Via de volgnde koppeling vindt u hierover meer informatie; https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-waterpokken