nieuwsbrief18-09-2020

nieuwsbrief18-09-2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Woensdag 23 september heeft het team een studiedag over het begrijpend leesonderwijs. We worden

dan bijgepraat over de nieuwste aanbevelingen en inzichten om het begrijpend leesonderwijs te verbeteren. Het team gaat dit schooljaar hier in de praktijk mee aan de slag binnen de groepen. Ook de kleuters en groep 3 doen hier aan mee. Voor hen gaat het over gegrijpend luisteren.

Donderdag 24 september van 15:00- 16:30 is er een spreekuur van het schoolmaatschappelijk werk op onze school.
Een mooie tijd op de basisschool, dat wenst elke ouder zijn of haar kind toe. De tijd op de basisschool is immers een heel belangrijke periode in het leven van een kind. Soms kunnen er echter twijfels of zorgen zijn over de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Dan kan de schoolmaatschappelijk werker hulp bieden. U hoeft voor dit spreekuur geen afspraak vooraf te maken.

Afgelopen week hebben groep 7 en 8 een uitstapje naar de bibliotheek gemaakt. Heel leerzaam en leuk. De komende tijd zullen de diverse groepen van de school ook uitstapjes gaan maken die heel leerzaam en leuk zijn voor onze kinderen. Voor alle geplande uitstapjes geldt  dat er vooraf bekeken wordt of ze veilig uitgevoerd kunnen worden binnen de richtlijnen van het RIVM en het PO raad protocol wat de school hanteert. 


Namens het team van de Regenboog,
Frans Haarbosch,
franshaarbosch@deregenboog-goirle.nl