ontruimingsoefening

ontruimingsoefening

Beste ouders/ verzorgers,

Vanmorgen is er een gezamenlijke ontruimingsoefening geweest met alle partners in het gebouw. De school, het kinderdagverblijf en de dagbehandeling van Kentalis. Het was een onaangekondigde gezamenlijke oefening. Om 10 uur ging het brandalarm af op school en alle kinderen gingen onder leiding van de leerkrachten rustig naar de verzamelplaats voor de Haspel. Na een controle in het gebouw door een paar leerkrachten, die de taak hebben als bedrijfshulpverleners, om te kijken of er nog kinderen of personen het gebouw waren achtergebleven, werd de oefening beëndigd en konden de kinderen weer rustig naar binnen. De oefening is goed verlopen en geeft ons een gerust gevoel.  Door dit elk half jaar te oefenen weten de kinderen en personeel hoe te handelen bij een echte calamiteit.