nieuwsbrief 7 5 november 2021

nieuwsbrief 7 5 november 2021

Nieuwsbrief 7                                                                        5 november 2021 
  
Belangrijke data    

  • 13 november: Sint in het land 
  • 15 november: inloop kijkochtend  
  • 16 november: 19.30 uur MR 
  • 22 november t/m 2 december: voortgangsgesprekken (groep 1 t/m 7) 
 
Sinterklaasjournaal
As maandag 8 november begint om 18.00 uur het Sinterklaasjournaal. Wij volgen het Sinterklaasjournaal op school. Het is leuk om dit met de kinderen thuis te kijken.
 
Kinderen die thuis zitten i.v.m. positief geteste huisgenoten
Helaas komt het voor dat een aantal kinderen of ouders positief zijn getest.  Indien een kind bekwaam is om dingen van school te volgen of te maken, hebben wij met het team het volgende afgesproken:
- Groep 1/2: Leerkrachten kunnen tips aandragen indien gewenst van de ouders. Verder hoeven de kinderen niks vanuit school te doen.
- Groep 3 en 4: De kinderen kunnen werk en een chromebook mee naar huis krijgen. De leerkrachten schrijven op wat er gemaakt kan worden voor de dagen. Indien het langer dan één week duurt i.v.m. klachten die aanhouden, plant de leerkracht met ouders een moment dat het kind bij de kring aanwezig kan zijn, zodat ze met de klas gezellig bij kunnen kletsen.
- Groep 5 t/m 8: De leerkrachten plannen instructiemomenten waarbij de kinderen aanwezig kunnen zijn. Dit gaat in overleg met de leerkracht. Indien het gewenst is om langer erbij te blijven kan dit, dit gaat in overleg met de leerkrachten. Deze kinderen krijgen ook de spullen en een chromebook mee naar huis om daar mee te werken.
Voor het ophalen van de spullen is het handig om met de leerkrachten een moment af te spreken om het door iemand op te laten halen of het aan iemand mee te geven die het dan weer thuis kan afzetten.
 
Stichting leergeld
Is het moeilijk om uw kind mee te laten doen met activiteiten in de vrije tijd? Het is belangrijk dat kinderen niet worden buitengesloten maar kunnen  meedoen in sociale situaties en zich samen met leeftijdsgenootjes kunnen ontwikkelen.
De stichting Leergeld Goirle en Riel is een lokale stichting die financiële ondersteuning kan bieden.

Stichting Leergeld kan iets betekenen voor ouders met een laag of minimum inkomen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Ouders in deze situatie kunnen  bij de stichting een aanvraag doen voor onkosten voor de kinderen op het gebied van vrijetijdsbesteding zoals sport, scouting, muziek, zwemles en andere activiteiten.
Met de ouders die een aanvraag doen wordt samen met de intermediair van Stichting Leergeld nagegaan of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Ouders geven inzicht in hun besteedbaar inkomen. Dit gebeurt met de nodige discretie.
Als een aanvraag wordt toegekend, wordt het bedrag wat daarvoor nodig is, rechtstreeks voldaan aan de vereniging of club.
De stichting Leergeld Goirle en Riel is een onafhankelijke stichting en krijgt zijn inkomsten vanuit giften, donaties en sponsoren.
Voor meer informatie verwijzen we naar www.leergeld-goirle-riel.nl
 
Recycle Sint Ruilmarkt gemeente Goirle

 
Romeo & Julia (10+) – vrijdag 19 november om 19:30 in het Jan van Besouw.
Pizza's vliegen je om de oren in deze snelle bewerking van Romeo & Julia! Het wereldberoemde verhaal van de twee verliefde pubers die tegen de trots van hun vaders in de familieruzie voor eens en voor altijd proberen te stoppen. Deze voorstelling doet eer aan Shakespeare, maar laat een jong theaterpubliek met een frisse blik dit verhaal ontdekken. Kaartjes via: https://janvanbesouw.nl/voorstelling/romeo-julia-10/