nieuwsbrief 6

nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 6                                                            22 oktober 2021 
Betreft: data inloop kijk ochtenden, boekenmarkt en voortgangsgesprekken
 
Belangrijke data   

  • Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober herfstvakantie  
  • 13 november: Sint in het land
  • 15 november: inloop kijkochtend
  • 16 november: 19.30 uur MR
  • 22 november t/m 2 december: voortgangsgesprekken (groep 1 t/m 7)
 
Inloop kijk ochtenden
Zoals al eerder vermeld krijgen we 5x per jaar kijk inloop ochtenden. Deze vinden plaats van 8.30 uur tot 9.00 uur. Ze zijn gepland op de volgende data:
- Maandag 15 november 
- Dinsdag 18 januari  
- Woensdag 9 maart  
- Donderdag 19 mei 
- Vrijdag 24 juni  

Boekenmarkt
Wat een leuke en gezellige opkomst voor de boekenmarkt. Er is ook een mooi bedrag opgehaald van 277 euro. Dit gaat verdeeld worden over de groepen. Iedere groep mag zelf uitkiezen welke boeken zij graag willen hebben. 
 
Voortgangsgesprekken
Voor groep 1 t/m 7 staan de voortgangsgesprekken eind november gepland. Het kan zijn dat de leerkracht van uw kind dit meer gaat spreiden over twee weken. U kunt ditlater zien via schoolgesprek. Deze komt half november open te staan. De gesprekken zijn met ouder(s), kind en leerkracht.
 
Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie. Tot 1 november.