nieuwsbrief 26 november

nieuwsbrief 26 november

Nieuwsbrief 7                                                                          26 november 2021 
Betreft: Sinterklaas, tevredenheidsonderzoek, gezondheid Frans
  
Belangrijke data    

  • 22 november t/m 2 december: online voortgangsgesprekken (groep 1 t/m 7) 
  • 3 december: Sint op school
  • 10 december: adviezen groep 8 mee
  • 13 december t/m 15 december online adviesgesprekken groep 8
 
Sinterklaas
Wij laten het Sinterklaas feest in aangepaste vorm doorgaan. Sinterklaas mag bij ons binnenkomen. Hij zal plaatsnemen in de aula op het podium. De groepen 1 t/m 5 nemen plaats op voldoende afstand van de Sint. Er zullen een aantal pieten aanwezig zijn die dag, deze krijgen de opdracht om bijvoorbeeld bij de gym wel mee te doen, maar rekening houden met de corona regels. Er zullen geen hulpouders in de school aanwezig zijn. Hierdoor hopen we het feest toch door te kunnen laten gaan voor de kinderen.
Wij houden wel een slag om de arm met de aankomende persconferentie. Mochten er vanavond aangescherpte regels komen, dan gaan we kijken hoe we het dan weer vorm kunnen gaan geven.
 
Tevredenheidsonderzoek
Binnenkort ontvangt u een mail voor een tevredenheidsonderzoek. Om een goed beeld van kwaliteit op de school te krijgen, hechten het bestuur van Edu-ley en de Regenboog veel waarde aan het oordeel van de directe betrokkenen. Graag wordt om die rekenen een online kwaliteitspeiling uitgezet onder deze betrokkenen: de ouders, de leerlingen (groep 6 t/m 8) en het personeel.
De vragenlijst betreft vragen en stellingen over de school en het onderwijs dat er verzorgd wordt. De antwoorden worden zorgvuldig verwerkt, gerapporteerd en geanalyseerd.
 
Gezondheid Frans
Beste ouders / verzorgers,
Al geruime tijd ben ik afwezig op school, dit omdat ik door ziekte niet in staat ben om te komen werken.
Ik zou het graag anders zien, maar helaas is dat niet zo.
Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer ik weer in staat zal zijn om jullie weer te ontmoeten.
Met vriendelijke groet, Frans Haarbosch
 
Beste ouders /verzorgers ,
In de communicatie van Frans heeft u kunnen lezen dat het re-integratie proces nog geruime tijd zal duren.
In goed overleg met het team hebben we ervoor gekozen de huidige situatie omtrent de leiding van de school de komende tijd te handhaven. Mandy Aerts zal dan ook de komende tijd Frans vervangen.
Het bestuur en het team hebben vertrouwen in deze oplossing en wensen Frans veel sterkte en kracht toe bij zijn herstel .
Ave
Paul van Aanholt
Bestuurder Edu-Ley