nieuwsbrief 2 17 september

nieuwsbrief 2 17 september

Nieuwsbrief 2
Beste ouder(s)/ verzorger(s), hierbij de tweede nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022
 
Belangrijke data

  • 22 september sponsorloop Gelden VÛr Helden voor groep 3 t/m 8
  • 27 september schoolreisje
  • 28 september studiedag
  • In de week van 4 oktober zijn er kennismakingsgesprekken
  • Woensdag 6 oktober studiedag
 
Kennismakingsgesprekken
In de week van 4 oktober staan de kennismakingsgesprekken gepland. Op de kalender staan deze op maandag en donderdag. Het kan zijn dat het voor onze personeelsleden op een andere dag beter uitkomt. De gesprekken zullen daarom verspreid zijn over heel de week. Volgende week ontvangt u een uitnodiging om u zelf digitaal in te schrijven. De gesprekken worden op school gehouden. U krijgt in de loop van de week ook een formulier. Hierop kunt u aangeven hoe u kind thuis is. Hierdoor krijgen de nieuwe leerkrachten een beeld van uw kind.
 
Informatie schoolreisje
Wat fijn dat er zoveel hulpouders mee gaan met het schoolreisje naar de Efteling. Vandaag krijgen jullie een brief mee met daarin de uitleg. Lees deze brief goed door. Zijn hier nog vragen over dan kun je deze stellen aan de werkgroep. De lijst met de groepjes gaan een week later mee.
Er gaat geen geld mee op het schoolreisje.
 
Groetjes van juf Maartje, juf Anita, Kim de Brouwer en Rebecca Roelen
 
Politie op school
Afgelopen week was de politie op school. In de avonden en weekenden zijn er veel hangjongeren op het schoolplein aanwezig. Door telefoontjes van de omwonenden en door verschillende contacten met de wijkagent kwamen ze langs.  De speelplaats wordt door de politie extra in de gaten gehouden. Mocht u als omwonenden iets zien of ergens overlast van hebben, mogen jullie gerust contact opnemen met de politie.
Wij zorgen ‘s ochtends dat alles opgeruimd wordt, zodat de kinderen weer fijn naar binnen kunnen.

Fijn weekend allemaal.
Namens team de Regenboog