nieuwsbrief 16-10-2020

nieuwsbrief 16-10-2020

Beste ouders, verzorgers,

Op de valreep voor de herfstvakantie, een nieuwsbrief met een korte vooruitblik wat er na de vakantie staat te gebeuren.
Op maandag 09-11-2020 in de tweede week na de vakantie staat er een studiedag gepland. De kinderen zijn dan vrij van school. Het team wordt dan bijgeschoold in het hanteren van de verplichte meldcode. 

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdhulp en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.
Ook op onze school gebruiken we de meldcode. Hierdoor kunnen we samen waken over de veiligheid van onze kinderen.

De week van 9 november is de week van de Mediawijsheid op onze school. Het staat in het thema van media & gezondheid
Van vrijdag 6 t/m vrijdag 13 november 2020 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats, met als doel Nederlanders mediawijzer te maken en bewust te maken van hun eigen rol en verantwoordelijkheid als gebruiker van (digitale) media. Ook is er deze week weer de landelijke wedstrijd van MediaMasters

Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben: online media zijn onlosmakelijk verbonden met je offline leven. Je schakelt van ervaringen op het scherm naar de wereld om je heen, en weer terug. Om contact te maken en op de hoogte te blijven. Om te leren of te ontspannen. Alleen maar leuk? Of niet?

Online media kunnen je helpen het beste uit jezelf te halen. Health-apps en slimme horloges geven inzicht in je gezondheid. Van stappentellers tot slaaptrackers. De beste versie van jezelf door de virtuele personal trainer en helemaal zen na een aflevering van je favoriete serie. Je ontmoet mensen van over de hele wereld via sociale media en door online tutorials leer je een nieuwe hobby.

Maar media kunnen ook veel van je vragen. De druk om altijd bereikbaar te zijn kan leiden tot stress. Soms voel je je minder goed, omdat je je leven via sociale media vergelijkt met dat van anderen. Of je krijgt te weinig beweging na een lange dag werken achter een scherm. Af en toe ben je niet te stoppen en verlies je jezelf tot in de late uurtjes in het gamen of bingewatchen – met een slaaptekort als resultaat.

Tijdens de Week van de Mediawijsheid kun jij zelf uitvinden hoe je media kunt gebruiken om gezond te blijven en het beste uit jezelf te halen. Dat is voor iedereen anders. Waar voel jíj je goed bij? Je hebt het #zelfindehand.

Vandaag sloten we de kinderboekweek af op onze school met als thema En toen?' waarbij kinderen de geschiedenis induiken. U zult het vast wel meegekregen hebben van uw kind(eren) wat er aan activiteiten is gedaan door de kinderen. Hier wat indrukken van de afsluiting van deze ochtend.
Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie, geniet van de mooie kleuren van het najaar, blijf gezond en tot over een week.


Frans Haarbosch, directeur