nieuwsbrief 15 januari

nieuwsbrief 15 januari

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Hierbij de nieuwsbrief van 15 januari. In deze nieuwsbrief staat er een stuk van meneer Frans en een stuk van de communiegroep.  
Fijn weekend allemaal. 
 
Met vriendelijke groet,  
Mandy Aerts 
  
 
Bericht van meneer Frans 
Beste ouders, verzorgers, 
Op dit moment zit ik net als jullie allen ook op afstand van de school.  
Ik mis de kinderen, de collega’s en jullie. Op dit moment gaat het nog niet zo goed met me en ben ik nog niet instaat om weer aan het werkt te gaan. 
Ik hoop voor de kinderen en jullie als ouders en verzorgers, dat de scholen weer snel verantwoord open kunnen gaan. Tot die tijd veel sterkte met het onderwijs op afstand thuis. 
  
Met vriendelijke groet Frans Haarbosch 
 
 
Communiegroep  
Beste ouders van kinderen in groep 4, 
  
De aanmelding voor de Eerste Communie in 2021 is geopend voor kinderen vanaf groep 4. U kunt daarvoor een inschrijfformulier halen in de Emmaüskapel of opvragen via e-mail. 
De aanmelding is definitief als het inschrijfformulier, met daarbij de betaling, voor de Eerste Communie, volledig ingevuld vóór 5 februari , ingeleverd is op het parochiecentrum. De informatieavond voor ouders is op 9 februari om 20.00 in de Sint Jan.  
Na 5 februari is de inschrijving gesloten en vindt, op basis van de binnen gekomen aanmeldingen, evt. de indeling in groepen plaats. 
De voorbereidingen, waar alle kinderen verwacht worden, vinden plaats op dinsdagavond. De Eerste Communievieringen zijn op zondag 16 mei 2021. Een kalender vindt u bij het inschrijfformulier. 
Het parochiecentrum is bereikbaar op ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur en via de bovenstaande adres-, telefoon-, email-gegevens. 
  
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep eerste communie voorbereiding 
Marja de Volder,  
Ans Gruijthuijsen,  
Meindert Hoogendijk,  
Olga Fong Akan.