nieuwsbrief 1

nieuwsbrief 1

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
 
De eerste week van het schooljaar 2021/2022 zit erop. Alle groepen zijn goed gestart. Iedere vrijdag komt er een nieuwsupdate. Hierin staan de belangrijke data en informatie. De meeste informatie sparen we op tot vrijdag. Indien er tussendoor belangrijke informatie is, hoort u dit meteen.
 
Belangrijke data

  • Informatieavond maandag 13 september, dinsdag 14 september of donderdag 16 september
  • 22 september sponsorloop Gelden VÛr Helden voor groep 3 t/m 8
  • 27 september schoolreisje
  • 28 september studiedag
Informatie en kalender
De oudste van het gezin hebben vandaag de kalender meegekregen. Indien u hem graag via de mail ontvangt, horen wij dit graag. U kunt dan een mail sturen naar regenboog@edu-ley.nl.
U ontvangt voor maandag ook de ouderinformatie van de desbetreffende groep van u kind(eren). Dit kan zijn op papier of digitaal.
  
Informatie schoolreisje
Op 27 september gaan we gezellig met de hele school naar de Efteling. De kinderen komen op de normale tijd naar school. De bussen vertrekken later, omdat we van de Efteling een tijdslot toegewezen hebben gekregen. Het is fijn als de abonnementen weer gebruikt mogen worden. Deze mogen ingeleverd worden bij Rebecca die met een oranje hesje voor de Haspel staat. De kinderen nemen voldoende drinken en eten mee en doen dit in een stevige rugzak. Denkt u eventueel aan een vestje en/of jasje, goede schoenen. Houd de weervoorspellingen in de gaten en voor de jongere kinderen is een extra setje kleding ook handig. Rond 18.00 uur zijn we terug op school. Via de diverse ouderapp groepen kan de exacte tijd aangegeven worden. 
We gaan er met z’n allen een super leuke dag van maken.
 
Groetjes van juf Maartje, juf Anita, Kim de Brouwer en Rebecca Roelen
 
Voorstellen Tamara
Mijn naam is Tamara van Meerkerk. In mijn vrije tijd ga ik graag iets gezelligs ondernemen met mijn man en twee kinderen. Ook met vrienden een hapje eten, doe ik graag.
 
Komend schooljaar zal ik samen met het team van De Regenboog het meer –en hoogbegaafdheidbeleid verder vormgeven en implementeren.  Inhoudelijk zal dit betekenen dat er zal worden gekeken hoe de reguliere leerstof voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, kan worden gecompact en welke verrijking er kan worden aangeboden. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met het klassenmanagement van de leerkrachten. Tevens zal het signaleringsinstrument Digitaal Handelingsprotocool (Hoog)begaafdheid (DHH) verder worden geïmplementeerd. Ik zal op de donderdagen aanwezig zijn op De Regenboog.
 
Op maandag tot en met woensdag ben ik werkzaam al groepsleerkracht in het voltijd hoogbegaafdheidonderwijs. Tevens begeleid ik hoogbegaafde kinderen met autisme.
 
Hoogbegaafde kinderen worden vaak getypeerd als succesvolle slimme kinderen, die zichzelf wel redden. Helaas is het tegendeel waar en vallen veel hoogbegaafde kinderen op de basisschool of middelbare school uit, omdat zij niet geleerd hebben hoe zij moeten leren of omdat zij zich niet gehoord en/of begrepen voelen door hun omgeving.
Hoogbegaafdheid is meer dan alleen intelligentie. Deze kinderen zijn vaak perfectionistisch en leggen de lat hoog. Hierdoor durven zij niet altijd een uitdaging aan te gaan, omdat zij bang zijn om fouten te maken. Ook zijn ze kritisch ingesteld. Naar zichzelf toe en naar hun omgeving. Ze zullen daarom niet zo maar informatie aan nemen, maar zich steeds afvragen waarom iets is, zoals het is. Verder zijn deze kinderen erg sensitief. Ze hebben intense indrukkingen en waarnemingen, waardoor ze  soms overprikkeld kunnen raken. Door tijdig de (hoog)begaafde leerling te signaleren, kan er op de juiste manier ingespeeld worden op de onderwijsbehoefte van de leerling en onderpresteren of uitval worden voorkomen.
 
Het team van de Regenboog en ik hopen er een mooi schooljaar van te maken waarbij we nog meer kunnen betekenen voor de (hoog)begaafde leerlingen op school.
 
Mocht u vragen hebben, dan stel ze gerust.
 
Hartelijke groeten, Tamara
tamara.vanmeerkerk@edu-ley.nl