nieuwsbrief 06-11-2020

nieuwsbrief 06-11-2020

Beste ouders / verzorgers,

Volgende week maandag zijn de kinderen vrij van school. Het team gaat dan in de ochtend aan de slag met de meldcode. In een eerdere nieuwsbrief vertelde ik u al over het belang ervan; hoe om te gaan met de veiligheid van onze kinderen.
In de middag is het team bezig met hoe we het aanbod van begrijpend lezen in de praktijk nog beter kunnen maken. Begrijpend lezen is een heel belangrijk onderdeel van de vaardigheden die kinderen nodig hebben in hun verdere leven en bepaalt voor een groot deel het succes in het voortgezet onderwijs.

Volgende week is ook de week van de mediawijsheid. In de groepen zal hier op verschillende manieren aandacht aan besteed worden. Volg de berichten maar op de klassenapp.

In het weekend van 14 november komt de Sint weer in ons land. Helaas niet met een intocht zoals we gewend zijn van vorige jaren vanwege de Corona perikelen. De Goed Heilig Man behoort vanwege zijn hoge leeftijd immers tot de risicogroep. School is op dit moment al aan het voorbereiden hoe we dit kinderfeest "Coronaproof" kunnen vieren met de kinderen en de Sint. Wordt vervolgd.

In de week van 23 november staan op de kalender de portfoliogesprekken gepland. Helaas kunnen we deze niet op de manier zoals de kennismakingsgesprekken begin dit schooljaar live doorlaten gaan. We willen deze digitaal gaan voeren met jullie als ouders en kind. Dit vanwege de veiligheid van ons personeel. We kunnen het ons niet veroorloven dat hierdoor er personeel besmet zou worden en de kinderen geen les op school zouden kunnen krijgen.  Op 13 november krijgen de ouders / verzorgers met 3 of meer kinderen op school in de voorinschrijving een uitnodiging voor het portfoliogesprek met hun kind. Van 16 t/m 20 november volgt dan de rest van de uitnodigingen. Op het eind van die week gaan ook de portfoliomappen van uw kind(eren) mee naar huis, zodat u samen met uw kind het gesprek kunt voorbereiden. In de loop van de volgende week komt er meer informatie over hoe u dit het beste kunt doen en hoe u kunt deelnemen aan het digitale gesprek.

Fijn weekend en geniet van de mooie herfst 
Frans Haarbosch, directeur bs. De Regenboog