corona schoolsluiting

corona schoolsluiting

Nieuwsbrief corona   schoolsluiting 20 december t/m 24 december
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
 
Helaas heeft ons gisteren ook het bericht bereikt dat de scholen volgende week dichtgaan. Wij vinden dit ook ontzettend jammer. Bij ons op school is het rondom positief besmette leerlingen en collega’s tot nu toe gelukkig erg meegevallen. Ook u dank hiervoor om de kinderen indien noodzakelijk te laten testen en hier zorgvuldig mee om te gaan.
 
Kerstviering
Onze kerstviering gaan we verplaatsen na a.s. vrijdag 17 december 2021. De kinderen mogen allemaal een eigen ontbijtje meenemen naar school. We gaan er in de klas een gezellige ochtend van maken.
 
Noodopvang  
De noodopvang voor de week van de schoolsluiting willen we op tijd regelen. Zoals in de brief vanuit Paul van Aanholt staat willen wij vragen alleen als u echt niks anders kunt regelen om dan gebruik te maken van de noodopvang. U kunt dit tot vrijdagochtend 10 uur bij mij aangeven.
Stuur hiervoor een e-mail naar mandy.aerts@edu-ley.nl met als onderwerp noodopvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.  Wij hanteren de lijst van cruciale beroepen zoals aangegeven op de website van de rijksoverheid. Geef in de mail aangeven waar u werkt met welk beroep. Daarbij wel ook graag aangeven ochtend/ middag of hele dag. Zo kan er een lijst gemaakt worden welke kinderen er gebruik zullen maken.
Wij gaan de kinderen clusteren. Hierbij kijken we naar de aantallen wat haalbaar is.
De eigen leerkracht zal niet iedere dag aanwezig zijn. Wij vangen als school de noodopvang op en verdelen hierbij de taken. De leerkrachten die niet in de noodopvang werkzaam zijn, hebben andere taken die ze aan het uitvoeren zijn.
 
Mocht u gebruik maken van de noodopvang, hanteren wij de gewone schooltijden. De kinderen moeten dan om 8.30 uur aanwezig zijn op school. De kinderen dienen zelf fruit en drinken en als het een lange dag is ook zelf overblijfspullen mee te nemen.  De in - en uitgang zal zijn via de hoofdingang.
 
Mocht u kind naar de VSO of BSO gaan, moet ik dit zelf regelen bij de organisatie waarbij u de opvang afneemt. De ouders die een contract hebben bij Humankind ontvangen hierover zelf een mail vanuit Humankind.
Indien uw kind gebruikt maakt van de BSO graag aangeven. Dit kan via de mail met het opgeven en anders bij de binnenkomst van de kinderen.
 
Wij willen jullie vragen om de kinderen die thuis zijn, onder schooltijd niet op de speelplaats te laten spelen. Anders krijgen we nog het kruisen van de groepen en dat hebben wij liever niet.
 
Vakantie
In de brief van Paul van Aanholt, deze vindt u in de bijlage van de mail, staat ook dat wij geen thuisonderwijs gaan geven. Wij snappen dat u als ouder misschien gewoon moet werken. Indien gewenst kunnen de kinderen thuis nog wat dingen afmaken die ze meekrijgen vanuit school. Ook kunnen de kinderen in Gynzykids werken. Wij verplichten dit niet, maar indien gewenst kan u kind zich zo ook bezig houden.
 
Wij wensen u ondanks alles, namens alle collega’s van de Regenboog, alvast fijne kerstdagen en op naar een goed en gezond 2022!
 
Met vriendelijke groet,
Mandy Aerts