Algemeen

De schoolgids

Download document


Aanmelden

Via deze pagina kunt u een voorlopige aanmelding digitaal regelen. Wij verwelkomen u daarna nog graag een keer op onze school voor een kennismaking en een definitieve aanmelding. Een papieren versie van het aanmeldformulier isMeer lezen...


Oudervereniging

De oudervereniging Dit is een vereniging binnen de school die bestaat uit enthousiaste ouders die graag een steentje bijdragen aan een leuke schooltijd van hun en andere kinderen. Deze organisatievorm houdt in dat ouders lid kunnen wordenMeer lezen...


Voor- en naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang. Vóór schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen en in vakanties … Kinderopvang Humanitas zorgt ervoor!     Buitenschoolse opvang (BSO) is vrije tijd. Vóór en na school, op vrije dagen en in vakanties. DeMeer lezen...


De MR en GMR

De MedezeggenschapsRaad. Wat is en doet de Medezeggenschapsraad. Een school is een leefgemeenschap van mensen. Op elke school worden beslissingen genomen, die direct te maken hebben met het onderwijs dat daar wordt gegeven. Bij hetMeer lezen...


De schooltijden

Regeling school – en vakantietijden Schooltijden Onze schooltijden voor de groepen 1 tot en met 8 zijn als volgt: maandag:                         08:30 – 15:00 dinsdag:                 Meer lezen...


Het team

Functie Naam Contact Directie Frans Haarbosch regenboog@edu-ley.nl   Waarnemend directeur Mandy Aerts mandy.aerts@edu-ley.nl Intern Begeleider Mary Klaassen mary.klaassen@edu-ley.nl Leerkracht groep 1/2a Tessa Diederen tessa.diederen@edu-ley.nl Leerkracht groep 1/2b (ma, di) Fieke van Es fieke.vanes@edu-ley.nl    Leerkracht groepMeer lezen...


De Jeugdgemeenteraad

De Jeugdgemeenteraad, wat houdt dat nu eigenlijk in? De Jeugdgemeenteraad (JGR) bestaat uit kinderen, gekozen uit de groepen 7 van de basisscholen in Goirle en Riel. De verkiezing vindt om de twee jaar plaats. DeMeer lezen...