Tussenschoolse opvang / overblijven

Tussenschoolse opvang / overblijven

Overblijven op basisschool De Regenboog?
Alle leerlingen zijn van harte welkom!
 
Alle leerlingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid tot overblijven op: maandag, dinsdag en donderdag. Hiertoe werkt basisschool De Regenboog met vaste, opgeleide toezichthouders ofwel overblijfkrachten. Wij zijn een van de weinig scholen waarbij overblijfkrachten opgeleid zijn in vroegtijdige signalering. Signaleren is overigens iets anders dan diagnoses stellen; dat laten onze overblijfkrachten over aan specialisten.           

Voor het overblijven zijn enkele overblijfregels opge­steld, die met de leerlingen worden besproken.  De brochure 'De Knapzak' met onder andere afspraken en schoolregels krijgen ouders vanuit de Werkgroep Overblijven wanneer gebruik wordt gemaakt van tussentijdse opvang.
 
Zo werkt het …
Murlen verzorgt voor ons in opdracht de administratie die te maken heeft met het overblijven (TSO).
Nieuwe ouders vullen een aanmeldformulier in en sturen dit naar Murlen. U vindt dit formulier  hier op onze website. Ouders die al een kind op school hebben zitten worden automatisch benaderd door Murlen.
Stichting iDEALnet
In samenwerking met de Stichting iDEALnet wordt de betaling voortaan geregeld via een beveiligde online ouder-/gezinspagina. Diezelfde pagina moet u gebruiken voor het afmelden van uw kind(eren) voor het overblijven.
De beveiligde ouder-/gezinspagina kunt u gebruiken via de website van Murlen dienstverlening www.murlendienstverlening.com
Het is een gratis online dienst voor ouders waarmee u op drie manieren saldo kunt inkopen:
- via de ingezonden machtiging
- via een handmatige overschrijving
- via iDEAL
Op een later tijdstip krijgt u van iDEALnet een persoonlijke mail met daarin opgenomen een instructie voor eenmalige registratie en uitleg rondom deze nieuwe wijze van betalen. Na registratie ontvangt u van iDEALnet een nieuwe mail met uw gebruikersnaam en wachtwoord, waarna u kunt inloggen op uw persoonlijke ouderpagina in iDEALnet.
De ouder-/gezinspagina (portal)
Op uw persoonlijke ouder-/gezinspagina staat een handig overzicht van alle uitgaven en opgegeven data m.b.t. het overblijven.
U kunt per dag of voor een langere periode aan- of afmelden voor de TSO (overblijven).
Let op: Er zijn geen dagen overgenomen, dus u moet zelf de aan- en afmelding invoeren!
Bij een betaling of een aan- of aanmelding krijgt u altijd per email een bevestiging.
Heeft u nog vragen over de nieuwe manier van TSO administratie, dan kunt u bellen of mailen naar Murlen dienstverlening ( 085-2734910 of murlen@murlendienstverlening.com )
  
Ouders van kleutergroepen verzoeken wij de naam van hun kind te noteren op het daarvoor bestemde bordje in de groep en hiervan even melding te maken bij de eigen docent. Alle kinderen worden door de overblijfkrachten opgehaald bij het uitgaan van de klas en worden gezamenlijk naar een separate ruimte gebracht om daar rustiger te kunnen eten.  Na het eten maken de kinderen gebruik van de speelplaats van de onderbouw / bovenbouw en de daaraan grenzende grasvelden. Binnen is de speelzaal voor de onderbouw beschikbaar en in het documentatiecentrum kan met spelmateriaal gespeeld worden of  een video bekeken worden. Dit alles afhankelijk van weersomstandigheden.

De kosten … 
De kosten per overblijfbeurt zijn €1,50.
Voor dit bedrag krijgt het kind een kop thee en natuurlijk een zo goed mogelijke opvang. Ook is het mogelijk een overblijfbeurt inclusief yoghurtdrank, melk of chocomelk aan te melden via de  bevveilgde ouder/ gezins pagina van de website www.murlendienstverlening.com.

Let op! Aan- of afmelden kan tot uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf; anders graag contact opnemen met Murlen


Het overblijfteam … bestaat uit:
Marja Denissen (coördinator) marjadenissen@outlook.com
Karin van Laarhoven
Sandra de Leeuw
Claudia Boekholt
Sandra Peeters
Sigrid Vermeer
Kimberley Marcelis
Sandy Spijkers
Hannie van Wezel
Vragen? Je kunt terecht bij de eigen docent of coördinator Marja Denissen via:
06-22454182 Wil je graag (op vrijwillige basis?) overblijfkracht worden? Neem ook dan contact op met Marja Denissen en kom het enthousiaste en betrokken team versterken!