De Jeugdgemeenteraad

De Jeugdgemeenteraad

De Jeugdgemeenteraad, wat houdt dat nu eigenlijk in?

De Jeugdgemeenteraad (JGR) bestaat uit kinderen, gekozen uit de groepen 7 van de basisscholen in Goirle en Riel. De verkiezing vindt om de twee jaar plaats. De jeugdraadsleden vinden het leuk om hun mening te laten horen over dingen die zij belangrijk vinden en willen ook proberen die dingen, waarvan ze denken dat het anders of beter kan, te veranderen. Zoals meer speelplaatsen voor jonge kinderen en bijvoorbeeld gevaarlijke verkeerssituaties veiliger maken. Ook doe je leuke dingen zoals aan het jaar afsluiten met een leuke disco en BBQ. Ook krijgen we in het 2e jaar een dag vrij  en dan gaan we naar een informatieve situatie waar we veel over de politiek te weten krijgen.  We hebben ongeveer een donderdag in de maand een vergadering in het gemeentehuis of bij mainframe.
 

Hoe doen ze dat?


De JGR vergadert 5x per jaar in de raadzaal van het gemeentehuis op donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur. De leden komen met leuke ideeën of problemen die ze willen oplossen. Gezamenlijk wordt een onderwerp gekozen. In werkgroepjes wordt bekeken hoe een bepaald plan uitgevoerd kan worden. Elk werkgroepje heeft een volwassen begeleider. In een volgende vergadering worden de ideeën van de werkgroepjes voorgelegd en het idee waar de meeste kinderen het mee eens zijn wordt aangenomen en uitgevoerd.